DAIM

Studentsøk

DAIM er et system som er utviklet for å følge masterstudenter fra oppstart av masterstudiet, og frem til karakteren for masteroppgaven er satt. Systemet følger studenten igjennom de tre hovedfasene i masterstudiet:

 1. Utfylling av masterkontrakt
 2. Innlevering av masteroppgaven
 3. Avslutning av masterstudiet

[Demo]
[Demo1]
[Demo]

[FAQ]
[FAQ]
[FAQ]

Ansvar- og rollerfordeling ved gjennomføring av masteroppgaven (pdf)

1 Korrigeringer ift. demo:

 1. Problembeskrivelsen autogenereres ikke lenger for sivilingeniører.
  Du må legge inn problembeskrivelsen i PDF-filen som innleveres.
 2. Du trenger ikke registrere sidetall for fargesider.
  Velg om alt skal trykkes i farge eller i sort/hvitt.
 3. Bestilling av egne eksemplar av oppgaven kan gjøres etter innlevering.
  Egne eksemplar betales av studenten.

English English How To

English how to guides for using DAIM:

Guidelines for MSc theses: Roles and responsibility - rights and obligations (pdf)

Min masteroppgave

min masteroppgave-siden utfyller du masterkontrakt, innleverer masteroppgaven og avslutter masterstudiet. Etterhvert som din status som student endrer seg, vil også siden forandre innhold.

Kontrakter/skjema skal skrives ut, signeres av hovedveileder og leveres i instituttresepsjonen.

Søk etter masteroppgaver

Søk etter masteroppgaver i DAIM.
Masteroppgaver med manglende sensur vises ikke som resultat av søk.

Spørsmål?

Sjekk ofte stilte spørsmål for DAIM.

Eller kontakt:

 
For tekniske feil - og spørsmål kontakt daim-admin@idi.ntnu.no