DAIM

Studentsøk

DAIM er et system som er utviklet for å følge masterstudenter fra oppstart av masterstudiet, og frem til karakteren for masteroppgaven er satt. Systemet følger studenten igjennom de tre hovedfasene i masterstudiet:

 1. Utfylling av masterkontrakt
 2. Innlevering av masteroppgaven
 3. Avslutning av masterstudiet

[Demo]
[Demo1]
[Demo]

[FAQ]
[FAQ]
[FAQ]

Ansvar- og rollerfordeling ved gjennomføring av masteroppgaven (pdf)

1 Korrigeringer ift. demo:

 1. Problembeskrivelsen autogenereres ikke lenger for sivilingeniører.
  Du må legge inn problembeskrivelsen i PDF-filen som innleveres.
 2. Du trenger ikke registrere sidetall for fargesider.
  Velg om alt skal trykkes i farge eller i sort/hvitt.
 3. Bestilling av egne eksemplar av oppgaven kan gjøres etter innlevering.
  Egne eksemplar betales av studenten.

English English How To

English how to guides for using DAIM:

Guidelines for MSc theses: Roles and responsibility - rights and obligations (pdf)

Min masteroppgave

min masteroppgave-siden utfyller du masterkontrakt, innleverer masteroppgaven og avslutter masterstudiet. Etterhvert som din status som student endrer seg, vil også siden forandre innhold.

Kontrakter/skjema skal skrives ut, signeres av hovedveileder og leveres i instituttresepsjonen.

Søk etter masteroppgaver

Søk etter tidligere innleverte masteroppgaver i DAIM. Masteroppgaver med manglende sensur, båndlagte oppgaver eller oppgaver der studenten ikke ønsker at oppgave skal gjøres tilgjengelig, blir ikke vist som resultat av søk.

Spørsmål?

Ofte stilte spørsmål er vanligvis besvart på FAQ-sidene for DAIM.

Hvis du ikke fant svaret i FAQ, kan du rette spørsmålet til: