DAIM

Studentsøk

DAIM STOPPES FOR GODT FREDAG 1. mars 2019.

MERK:
Fra og med 1. desember 2018 skal innlevering skje i Insperia Assessment (digital eksamen). Se mer info på innsida. De som har masterkontrakt i DAIM skal ikke fylle ut den på nytt.


DAIM er et system som er utviklet for å følge masterstudenter fra oppstart av masterstudiet, og frem til karakteren for masteroppgaven er satt. Systemet følger studenten igjennom de tre hovedfasene i masterstudiet:

  1. Utfylling av masterkontrakt
    Ny rutine: oppstart av master
  2. Innlevering av masteroppgaven
  3. Avslutning av masterstudiet

[Demo1]
[Demo]

[FAQ]
[FAQ]

1 Korrigeringer ift. demo:

English English How To

English how to guides for using DAIM:

Min masteroppgave

min masteroppgave-siden utfyller du masterkontrakt, innleverer masteroppgaven og avslutter masterstudiet. Etterhvert som din status som student endrer seg, vil også siden forandre innhold.

Kontrakter/skjema skal skrives ut, signeres av hovedveileder og leveres i instituttresepsjonen.

Søk etter masteroppgaver

Søk etter masteroppgaver i DAIM.
Masteroppgaver med manglende sensur vises ikke som resultat av søk.

Spørsmål?

Sjekk ofte stilte spørsmål for DAIM.

Eller kontakt:

 
For tekniske feil - og spørsmål kontakt daim-admin@idi.ntnu.no