FAQ - Generelt

Svar på ofte stilte spørsmål i forhold til DAIM systemet.

Hvorfor kan jeg ikke logge inn i DAIM?

Innloggingen i DAIM krever at nettleseren blir sendt om FEIDE. Nettverk som er satt opp strengt og ikke tillater redirect mellom servere vil kunne hindre tilgang til DAIM.

Løsning 1: Logg inn i DAIM fra et annet nettverk som tillater redirect.
Løsning 2: Bruk NTNUs VPN-løsning.

Hvor skal kontrakter og skjema leveres?

Signerte kontrakter og skjema leveres i instituttresepsjonen ved hovedveileders institutt.

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakte fakultetet ved:

Hvor finner jeg avtaleskjemaer som ikke er i DAIM?

Enkelte studenter kan ha behov for ekstra avtaleskjemaer ift. båndlegging/klausulering av masteroppgaven, HMS-godkjenning eller samarbeid med ekstern bedrift. Avtaleskjemaer:

Hvilke nettlesere støttes?

Linux: Firefox og Opera
Mac: Firefox, Opera og Safari
Windows: Firefox, Internet Explorer (helst ikke IE6), Opera og Safari.

Kontakt instituttresepsjonen vedrørende spørsmål om masterstudiet.
Ved tekniske spørsmål om systemet kan du kontakte daim-admin at idi.ntnu.no

 
For tekniske feil - og spørsmål kontakt daim-admin@idi.ntnu.no