FAQ - Innlevering

Ofte stilte spørsmål i forhold til digital innlevering av masteroppgave.

Kortversjonen

Beregn god tid til innleveringen. Innleveringstidspunktet registreres helt til slutt.

Masteroppgaven skal leveres som én PDF-fil. Inkluder fonter i PDF-filen for å forhindre feiltrykk. Første side skal være en høyreside. Format, sidighet og antall eksemplar som trykkes er avhengig av studieprogram.

For sivilingeniører er det vanlig at første side i PDF-filen som skal innleveres er problembeskrivelsen. Avtal med hovedveileder hvordan du bør starte din masteroppgaverapport.

Nytt av året (2012) er at det skal være to sammendrag i PFD-filen som innleveres (unntak: studenter som ikke behersker et skandinavisk språk, skal kun skrive sammendrag på Engelsk). Det ene sammendraget skal skrives på originalspråket til oppgaven. Det andre sammendraget skal enten skrives på:

Du kan personliggjøre masteroppgavens forside ved å legge inn et JPG forsidebilde.
Vedlegg som programkode eller animasjoner kan leveres digitalt som én ZIP-fil. ZIP-filens innhold trykkes ikke.

Generelt

Hvordan kan jeg endre medveiledere for masteroppgaven?

 1. Kontakt instituttadministrasjonen din.
  Be om å få endret status til Registrert, kontrakt ikke levert.
 2. Etter status er endret kan du selv endre opplysninger om medveiledere.
 3. Gi beskjed til instituttadministrasjonen etter at medveiledere er endret.
  De må endre status tilbake til Kontrakt mottatt, slik at du kan levere masteroppgaven.

Er jeg ferdig når masteroppgaven er innlevert?

Nei, man er ikke ferdig med mastergradsstudiet før innleveringsskjemaet er innlevert. Se FAQ for avslutning.

Må alle i gruppa levere?

Nei, kun en person i gruppa trenger å gjøre selve innleveringen for samarbeidsoppgaver. Samtlige i gruppa får registrert innleveringen. Alle i gruppa må levere innleveringsskjema.

Jeg finner ikke knappen for å starte innlevering?

Du har feil status i DAIM-systemet. Kontakt din instituttresepsjon.

Jeg får ikke logget inn i DAIM?

Nettverk med veldig streng konfigurasjon tillater ikke redirect. Innloggingen i DAIM krever at nettleseren blir sendt om FEIDE, og derfor vil nettverk som ikke tillater redirect hindre innlogging.

Løsning: Logg inn fra et annet nettverk som tillater redirect eller forsøk om det virker med NTNUs VPN-løsning.

Kan jeg gjøre endringer i oppgaveteksten?

Endringer i oppgaveteksten må alltid gjøres i samråd med hovedveileder.

Trykking

Skipnes trykker masteroppgaver levert i DAIM.

Circa to dager etter innlevering blir masteroppgaven levert til instituttresepsjonen.

Hva er den sikreste måten å lage figurer på?

For å sikre at tekst og streker ikke forsvinner fra trykte figurer, anbefales det at figurer lages som grafikkfiler i bitmap-format / rasterformat med 600dpi (dots per inch) kvalitet. Anbefalte bitmap formater er PNG, TIFF, og JPG.

Hvorfor ikke vektorgrafikk?

En av utfordringene med vektorgrafikk (som f.eks. PDF bilder) er at fonter ikke nødvendigvis får inkludert subsett av fonten i vektorgrafikken.

Dette kan igjen føre til at tekst i illustrasjoner og bilder forsvinner eller tegn byttes ut hvis tegnet ikke finnes i fonten brukt av trykkeriet. Det er tryggere å bruke rastergrafikk, siden det da blir slik det ser ut i utgangspunktet.

I forhold til punkter og streker i vektor må man påse at de har en fysisk verdi, f.eks. 0,25 mm tykkelse. Enkelte CAD/CAM programmer benytter mønster som prikker og skråstriper uten postscript-kode. Elementer uten postscript-koder forsvinner, eller feiltolkes på trykk.

Vektorgrafikk blir skarpere på trykk, men du må ha god kontroll på vektorkodene. Hvis du er sikker på på at alle fonter er inkludert i alle vektorbilder med tekst, så kan du bruke det.

Hvilke fonter bør benyttes i masteroppgaven?

Bruk i størst mulig grad standardfonter som f.eks.:

Til programkode anbefales Courier fonten (12 punkt), for mer lesbar og kompakt kode.

Hva er minimum margstørrelse?

5 millimeter er minimum margstørrelse i B5-formatet, og 6 millimeter i A4-formatet.

Hvem betaler for trykking?

Instituttet betaler for obligatorisk opptrykk av masteroppgaven. Etter at innlevering av masteroppgaven er gjennomført er det mulig å bestille ekstra eksemplarer som studenten selv må betale.

Hvordan trykkes oppgaven, og i hvor mange eksemplarer?

Studieprogram Eksemplarer til Format Sidighet
Applied Computer Science institutt: 1 / student: 1 B5 2
Applied Computer Science (deltid) institutt: 1 / student: 1 B5 2
Applied and Engineering Mathematics institutt: 3 / student: 1 B5 2
Aquatic Food Production - Safety and Quality institutt: 4 / student: 1 B5 2
Arkitektur institutt: 3 / student: 1 B5 2
Arktisk klima og teknologi institutt: 2 / student: 1 B5 2
Bevegelsesvitenskap institutt: 3 / student: 1 B5 2
Biofysikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Biologi institutt: 4 B5 2
Biologi og kjemi - årsstudium institutt: 3 / student: 1 B5 2
Biology (MSBIO) institutt: 4 B5 2
Biotechnology institutt: 4 / student: 1 B5 2
Bioteknologi institutt: 4 / student: 1 B5 2
Bioteknologi (5 årig) institutt: 4 / student: 1 B5 2
Bygg, anlegg og transport institutt: 3 / student: 1 B5 2
Bygg- og miljøteknikk institutt: 2 / student: 1 B5 2
Bygg- og miljøteknikk (2-årig) institutt: 2 / student: 1 B5 2
Cellebiologi for medisinsk/teknisk personell institutt: 4 / student: 1 B5 2
Chemical Engineering institutt: 4 / student: 1 B5 2
Chemistry institutt: 4 / student: 1 B5 2
Coastal and Marine Engineering and Management institutt: 2 / student: 1 B5 2
Colour in Informatics and Media Technology institutt: 1 / student: 1 B5 2
Colour in Science and Industry (COSI) institutt: 1 / student: 1 B5 2
Condensed Matter Physics institutt: 4 / student: 1 B5 2
Dance Knowledge, Practice and Heritage institutt: 3 / student: 1 B5 2
Datateknologi institutt: 1 / student: 1 B5 2
Datateknologi (2 årig) institutt: 1 / student: 1 B5 2
Diverse studier ved IVT institutt: 2 / student: 1 B5 2
Diverse studier ved NT institutt: 3 / student: 1 B5 2
Electric Power Engineering institutt: 2 / student: 1 B5 2
Electronic Systems Design institutt: 2 / student: 1 B5 2
Elektronikk institutt: 2 / student: 1 B5 2
Elektronikk (2årig) institutt: 2 / student: 1 B5 2
Elektronisk systemdesign og innovasjon institutt: 3 / student: 1 B5 2
Elektronisk systemdesign og innovasjon (2-årig) institutt: 2 / student: 1 B5 2
Embedded Computing Systems institutt: 2 / student: 1 B5 2
Energi og miljø institutt: 2 / student: 1 B5 2
Energi- og prosessteknikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Energibruk og energiplanlegging institutt: 2 / student: 1 B5 2
Entreprenørskap institutt: 3 / student: 1 B5 2
Entreprenørskap og samfunn institutt: 3 / student: 1 B5 2
Environmental Engineering institutt: 2 / student: 1 B5 2
Environmental Toxicology and Chemistry institutt: 4 B5 2
Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane institutt: 3 / student: 1 B5 2
Estetiske fag institutt: 3 / student: 1 B5 2
Farmasi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Film- og medievitenskap institutt: 3 / student: 1 B5 2
Fine Art institutt: 3 / student: 1 B5 2
Fysikk institutt: 4 / student: 1 B5 2
Fysikk og matematikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Geografi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Geologi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Geologi og bergteknikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Geotechnics and Geohazards institutt: 2 / student: 1 B5 2
Global Manufacturing Management institutt: 3 / student: 1 B5 2
Globalization institutt: 3 / student: 1 B5 2
Globalization, Politics and Culture institutt: 3 / student: 1 B5 2
Helse, miljø og sikkerhet institutt: 2 / student: 1 B5 2
Helseinformatikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Historie og kulturfag institutt: 3 / student: 1 B5 2
Humanistiske fag - emnestudier institutt: 3 / student: 1 B5 2
Hydropower Development institutt: 2 / student: 1 B5 2
IKT-basert samhandling institutt: 1 / student: 1 B5 2
Industrial Design Engineering institutt: 3 / student: 1 B5 2
Industriell design institutt: 2 / student: 1 B5 2
Industriell design (2-årig) institutt: 2 / student: 1 B5 2
Industriell kjemi og bioteknologi institutt: 4 / student: 1 B5 2
Industriell kybernetikk (2 årig) institutt: 4 B5 2
Industriell Økologi institutt: 2 / student: 1 B5 2
Industriell økologi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Industriell økonomi og teknologiledelse institutt: 2 / student: 1 B5 2
Informatikk institutt: 1 / student: 1 B5 2
Information Security institutt: 1 / student: 1 B5 2
Information Security (MIS - 2 deltid) institutt: 1 / student: 1 B5 2
Information Security (MIS - 2 årig) institutt: 1 / student: 1 B5 2
Information Systems institutt: 1 / student: 1 B5 2
Ingeniørvitenskap og IKT institutt: 2 / student: 1 B5 2
Innovative Sustainable Energy Engineering institutt: 3 / student: 1 B5 2
Interaksjonsdesign institutt: 1 / student: 1 B5 2
Interaksjonsdesign (deltid) institutt: 1 / student: 1 B5 2
Kjemi institutt: 4 / student: 1 B5 2
Kjemisk prosessteknologi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Klinisk medisin institutt: 3 / student: 1 B5 2
Kommunikasjonsteknologi institutt: 2 B5 2
Konstruksjonsteknikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Kybernetikk og robotikk institutt: 4 B5 2
Kybernetikk og robotikk (2 årig) institutt: 4 B5 2
Lektorutdanning i kroppsøving og idrett institutt: 3 / student: 1 B5 2
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 -13 institutt: 3 / student: 1 B5 2
Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production institutt: 3 / student: 1 B5 2
Lindrende behandling institutt: 3 / student: 1 B5 2
Marin teknikk institutt: 2 / student: 1 B5 2
Marin teknikk (2-årig) institutt: 2 / student: 1 B5 2
Marine Coastal Development institutt: 2 B5 2
Marine Technology institutt: 2 / student: 1 B5 2
Maritime Engineering institutt: 3 / student: 1 B5 2
Mat og teknologi institutt: 5 / student: 1 B5 2
Matematiske fag institutt: 1 / student: 1 B5 2
Materialteknologi (MIMT) institutt: 3 / student: 1 B5 2
Materialteknologi (MSMT) institutt: 3 / student: 1 B5 2
Materialteknologi (MTMT) institutt: 3 / student: 1 B5 2
Materialteknologi (PHMT) institutt: 3 / student: 1 B5 2
Medical Technology institutt: 4 / student: 1 B5 2
Medisinsk teknologi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Medisinstudiet institutt: 3 / student: 1 B5 2
Molekylærmedisin institutt: 3 / student: 1 B5 2
Musikkteknologi institutt: 3 / student: 1 B5 2
NTNUs Entreprenørskole institutt: 2 / student: 1 B5 2
Nanoteknologi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Natural Gas Technology institutt: 2 / student: 1 B5 2
Natural Resources Management institutt: 4 B5 2
Nevrovitenskap institutt: 3 / student: 1 B5 2
Olje - og gassteknologi institutt: 3 B5 2
Pedagogikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Petroleum Engineering institutt: 3 / student: 1 B5 2
Petroleum Geosciences institutt: 3 / student: 1 B5 2
Petroleumsfag institutt: 3 / student: 1 B5 2
Petroleumsfag (2-årig) institutt: 3 / student: 1 B5 2
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Physics (MSPHYS) institutt: 3 / student: 1 B5 2
Politisk økonomi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Polymer Technology institutt: 3 / student: 1 B5 2
Produksjons- og kvalitetsteknikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Produktutvikling og materialer institutt: 3 / student: 1 B5 2
Produktutvikling og produksjon institutt: 2 / student: 1 B5 2
Project Management institutt: 2 / student: 1 B5 2
Psykologi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Public Health institutt: 3 / student: 1 B5 2
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) institutt: 2 / student: 1 B5 2
Rådgivning og voksnes læring institutt: 3 / student: 1 B5 2
Samfunns- og idrettsvitenskap institutt: 3 / student: 1 B5 2
Samfunnsmedisin institutt: 3 / student: 1 B5 2
Samfunnsvitenskapelige fag - emnestudier institutt: 3 / student: 1 B5 2
Samfunnsøkonomi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Samfunnsøkonomi (2-årig) institutt: 5 / student: 1 B5 1
Samfunnsøkonomi (5 årig) institutt: 5 / student: 1 B5 1
Samfunnsøkonomi - årsstudium institutt: 3 / student: 1 B5 2
Security and Mobile Computing institutt: 2 B5 2
Simulering og Visualisering institutt: 1 / student: 1 B5 2
Simulering og Visualisering (deltid) institutt: 1 / student: 1 B5 2
Sosialantropologi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Sosiologi institutt: 3 / student: 1 B5 2
Språk og litteratur institutt: 3 / student: 1 B5 2
Språkvitenskap institutt: 3 / student: 1 B5 2
Statsvitenskap institutt: 3 / student: 1 B5 2
Sustainable Energy institutt: 3 / student: 1 B5 2
Sustainable Urban Transitions institutt: 3 / student: 1 B5 2
Tekniske geofag institutt: 3 / student: 1 B5 2
Telematics - Communication Networks and Networked Services (2 year) institutt: 2 B5 2
Tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier institutt: 3 / student: 1 B5 2
Tverrfaglige kulturstudier institutt: 3 / student: 1 B5 2
Undervannsteknologi institutt: 2 / student: 1 B5 2
Vann- og miljøteknikk institutt: 3 / student: 1 B5 2
Wind Energy institutt: 2 / student: 1 B5 2
B5 vs A4 illustration

B5 formatet

B5 formatet er standardstørrelsen for f.eks. doktorgradsavhandlinger ved NTNU. B5 har samme proporsjoner som A4, men er en mellomstørrelse mellom A4 og A5 formatene.

A4: 210 × 297 mm
B5: 176 × 250 mm

Skrive for B5

To tilnærminger for å skrive dokument som skal trykkes i B5 format:

 1. Skrive i A4 format (anbefalt) - og la trykkeriet nedskalere til B5.
 2. Skrive i B5 format - ved å endre sideoppsett i teksteditor.

1. Skrive i A4 format (anbefalt)

A4 er vanligvis standardformatet i Word. For de som ikke er veldig datakyndig er det enklest å bruke dette formatet. Dokument i A4 format som leveres til trykk, blir automatisk nedskalert til B5 format.

For å teste lesbarheten ved nedskalering kan man skrive ut en side fra oppgaven sin i 84% størrelse på en vanlig A4 skriver.

Oppgaver levert i A4 format vil kunne bli gjort tilgjengelig, samt arkivert i A4 format.

2. Skrive i B5 format

Man kan endre sideoppsettet i teksteditoren man skriver i til B5 formatet.
Sidestørrelse for B5 (ISO) er 176 x 250 mm. B5 (JIS) er ikke samme standarden.

Sideoppsett kan i Microsoft Word endres under:

Mal for B5 masteroppgave i LaTeX (laget av Agus Ismail Hasan).
Eksempel på PDF generert med malen.

PDF

PDF (Portable Document Format) formatet må benyttes ved innlevering av masteroppgaven.

Hvorfor inkludere fonter?

Se videoen Embedding fonts in Word 2010 (video, YouTuve).
Den forklarer hvorfor man trenger inkluderte fonter i PDF-filer.

Inkluderte fonter sikrer at dokumentet trykkes korrekt. Dersom en font brukt i PDF-filen ikke finnes på skriveren til trykkeriet byttes den ut med en lignende font. Fonter som ikke er inkludert kan gi uforutsigbare resultater på trykk. Til eksempel finnes det mer enn 10 fonter som alle heter Helvetica. Støtte for spesialtegn, fontstørrelse og linjeavstand kan variere selv om fonten heter det samme.

Det er standardfonter på printerene til trykkeriet, men siden det finnes varianter av samme font er det ikke gitt at standardfonten på printeren vil bli lik på trykk som på PC-en lokalt.

Anbefaler at PDF-filen som leveres har inkluderte fonter for å sikre korrekt trykking.

Tips: Sjekk trykkekvaliteten på PDF-filen ved å laste den opp i DAIM (under "Start innlevering av masteroppgaven"). Ved opplasting av PDF-fil vil du få en statusrapport fra trykkeriet om trykkekvaliten på PDF-filen din. Der står det blandt annet om fonter mangler, eller bilder har for lav oppløsning.

Hvordan sjekke om fonter er inkludert i PDF-filen?

I Acrobat Reader velger man File -> Document Properties... og klikker på Fonts skillearket. Dersom det står inkludert delsett eller embedded subset bak fontnavnet er den inkludert.

acrobatmenyen fonter vist i acrobat

Hvordan lage en PDF-fil?

Bare én PDF-fil kan leveres. Hvis masteroppgaven består av flere filer må disse flettes inn i én PDF-fil.

Microsoft Word kan lagre dokument som PDF.
Se videoen Embedding fonts in Word 2010 (video, YouTuve).

LaTex kan kompileren en PDF-fil ved å kjøre pdflatex filnavn.tex kommandoen i et Unix shell.
Fra DVI-format kan PDF kompileres ved å kjøre dvipdfm filnavn.dvi kommandoen.
Inkluder fonter i LaTex ved å legge til \usepackage{lmodern} i dokumentspesifikasjonen.

Hva bør sjekkes i PDF-filen før innlevering?

Se over masteroppgaven; figurer kan mangle detaljer, eller inneholde feil. Sjekk sideskiller, overskrifter og layout. Sett inn blanke sider hvis nødvendig for å få riktig sidenummerering. Verifiser at fonter er inkludert i PDF-filen.

Passordbeskyttelse av PDF filen?

PDF-filer som innleveres skal ikke være passordbeskyttet.

Forside

Det lages en standard forside og tittelside for masteroppgaven.

Gi et mer personlig preg på forsiden ved å legge inn et forsidebilde. Bildet må være JPG formatet (ikke progressiv JPG), med minimum 600 piksler oppløsning på korteste siden. Bildet trenger ikke være kvadratisk.

Eksempel på masteroppgave forsiden

Hvordan legger man inn kursiv i tittelen?

Man kan bruke kursiv, bold, supertekst eller subtekst i tittel og undertittel.

For å formatere teksten kan du legge inn følgende koder i tittel eller undertittel:

Hvor legges tittelsiden til i masteroppgaven?

Tittelsiden legges inn først i masteroppgaven.

Hva trykkes?

Det som trykkes er autogenererte sider (forside + tittelside + blankt ark) + innlevert PDF-fil.
Første side i PDF-filen skal være en høyreside.

Tittelside  
Tittelsiden  

NB! Verken oppgavetekst eller sammendrag kommer automatisk med i den trykte oppgaven. Sammendrag/oppsummering/konklusjon er en obligatorisk del av en masteroppgave og skal være del av PDF filen studenten laster opp ved innlevering.

Du kan se PDF-filen slik den ser ut etter at tittelside er lagt inn på siden som kommer før selve leveringen skjer (PDF-ikon nederst på siden).

Hjelp! Forhåndsvisningen av forsiden ser helt rar ut?

Hvis fontene plutselig har gått helt bananas, bruker du sannsynligvis Preview på Mac.
Preview viser dessverre ikke fontene i PDF-filen korrekt.

Åpne PDF-filen i Adobe Reader. Da ser det korrekt ut.

Vedlegg

Filer utenom selve masteroppgave som du ønsker å levere kan lastes opp som en (og kun en) ZIP fil.
Bruk f.eks Winzip eller 7-zip for å lage zip-fil.

Tips: Man kan redusere sideantall i programkodevedlegg ved å benytte Courier 12 punkt font.

Båndlegging

Båndlegging = klausulering.

Leverer som normalt via DAIM dersom hele eller kun vedlegget (ZIP-filen) for masteroppgaven er båndlagt. Administrasjonen registrerer hva som er båndlagt ut fra inngått kontrakt.

Unntak: Masteroppgaven består både av en offentlig og en båndlagt del som begge skal trykkes.
Løsning: Offentlig del av masteroppgaven leveres via DAIM. Båndlagte del av masteroppgaven må studenten levere til trykking ved Skipnes sitt kommersielle leveringssystem.

Tilgjengeliggjøring av masteroppgaver

Masteroppgaver ved NTNU tilgjengeliggjøres i henhold til avtale om elektronisk publisering av masteroppgave / hovedoppgave.

En masteroppgave vil kun bli tilgjengeliggjort dersom studenten(e) bekrefter at de ønsker masteroppgaven tilgjengeliggjort. Student kan bekrefte at man ønsker masteroppgaven tilgjengeliggjort som siste steg i innleveringsprosessen.

En masteroppgave vil kun tilgjengeliggjøres dersom følgende kriterier er oppfylt:

 1. Studenten(e) tillatter tilgjengeliggjøring.
 2. Sensur for masteroppgaven er gitt.
 3. Eventuell båndleggingsperiode for masteroppgaven er utløpt.

Hvis ett eller flere av kriteriene ikke er oppfylt tilgjengeliggjøres ikke masteroppgaven.

Kontakt instituttresepsjonen vedrørende spørsmål om masterstudiet.
Ved tekniske spørsmål om systemet kan du kontakte daim-admin at idi.ntnu.no

 
For tekniske feil - og spørsmål kontakt daim-admin@idi.ntnu.no